Kære vinklubmedlemmer

Reservér onsdag d. 6. november, hvor vi holder årets generalforsamling med efterfølgende italiensk vinsmagning ved Mikael Stjerne Nygaard.

Generalforsamlingen finder sted kl. 17.00 i ”Werner” (kantinen) Borupvang 9 og vi forventer at starte smagningen omkring kl. 18.00.

Bemærk, at vinsmagningen også vil være åben for ikke-medlemmer.

Indbydelse til vinsmagningen udsendes separat.

Regnskab for 18/19 og budgetforslag for 19/20 udsendes senest en uge inden generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse
 4. Indkomne forslag *
  (Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)
 5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år
 6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter
  (På valg er: 
  Christian Engberg: Modtager ikke genvalg
  Palle Stage: Modtager genvalg
  Finn Baagøe Hansen: Modtager genvalg
  Susanne Romny Jørgensen: Modtager genvalg
  Lars Eggertsen: Modtager genvalg
  Birgit Holm: Modtager genvalg)
 8. Eventuelt

* Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsændringer grundet ændringer i Siemens organisationen på verdensplan. Forslag til nye vedtægter ses af dette pdf dokument.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen