Kære medlemmer
Datoerne for smagninger i første halvdel af 19′ ligger nu fast og kan findes her

Referat fra generalforsamling, opdaterede vedtægter samt regnskab for 17/18 og budget for 18/19 kan findes her.

Husk i øvrigt, at sidste frist for tilmelding til vores julevinsmagning er onsdag den 28. november.

Bestyrelsen