Kære medlemmer

Det er alt for længe siden, at vi har kunnet mødes over et glas, men langsomt begynder det atter at lysne.

Vi regner med at kunne genoptage vores arrangementer umiddelbart efter sommerferien, vi er dog ikke klar til at melde datoer ud endnu.

Under den lange pause er der sket i en del ændringer i vores koncern og tre af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden Stig Bisgaard, er ikke længere i Siemens koncernen. Susanne Romny Sørensen og Carsten Dahl er ligeledes udtrådt af Siemens koncernen.

Vores bestyrelse er derfor nu kun på fire personer, hvilket er i modstrid med vinklubbens vedtægter.

Vi satser på at gennemføre det første arrangement med vore begrænsede ressourcer (hvis nogen vil hjælpe er det ok).

Derefter vil vi indkalde til en generalforsamling så tidligt som muligt, så vi kan få valgt nogle bestyrelsesmedlemmer og nogle suppleanter, og det er tvingende nødvendigt at vi får nogle bestyrelsesmedlemmer, der er ansat indenfor Siemens koncernen, ellers er vi bange for, at det bliver svært at holde liv i vinklubben.  

Frem til generalforsamlingen overtager jeg, Palle Stage, formandskabet af klubben. (det er absolut kun midlertidigt at jeg påtager mig dette job)

Med venlig hilsen

Palle Stage

PS: I forbindelse med de mange ændringer af Siemens koncernen skifter klubbens e-mailadresse til: vinklub@sieklub.dk