Blog Image

blog-vinklubben

Vinklubbens blog

Tilbage til sieklub

Husk at tilmelde jer vinklubbens grillfest

Uncategorised Posted on 07/26/2021 08:30

Som I alle ved, ser det ud til at
corona situationen er ved at komme
under kontrol.
Vi synes derfor det er på tide, at vi
igen mødes over god vin og ditto
mad. Vi overholder selvfølgelig alle gældende restriktioner.
Sensommer Grill Fest
fredag d. 3. september
Sæt derfor et stort kryds i kalenderen den 3. september,
kl. 17:00, Hvor alle medlemmer inviteres til grillaften med
tilhørende vine fra klubbens lager.
Arrangementet er gratis og holdes hos Siemens på adressen
Borupvang 9, i Ballerup. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2021
Tilmelding sker via mail til lars.eggertsen@siemens.com

Reserver allerede nu onsdag den 6. Oktober hvor vi planlægger generalforsamling samt en vinsmagning. Vi har brug for flere Siemens A/S ansatte i bestyrelsen.Generalforsamling 2019

Uncategorised Posted on 10/13/2019 17:15

Kære vinklubmedlemmer

Reservér onsdag d. 6. november, hvor vi holder årets generalforsamling med efterfølgende italiensk vinsmagning ved Mikael Stjerne Nygaard.

Generalforsamlingen finder sted kl. 17.00 i ”Werner” (kantinen) Borupvang 9 og vi forventer at starte smagningen omkring kl. 18.00.

Bemærk, at vinsmagningen også vil være åben for ikke-medlemmer.

Indbydelse til vinsmagningen udsendes separat.

Regnskab for 18/19 og budgetforslag for 19/20 udsendes senest en uge inden generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse
 4. Indkomne forslag *
  (Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)
 5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år
 6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter
  (På valg er: 
  Christian Engberg: Modtager ikke genvalg
  Palle Stage: Modtager genvalg
  Finn Baagøe Hansen: Modtager genvalg
  Susanne Romny Jørgensen: Modtager genvalg
  Lars Eggertsen: Modtager genvalg
  Birgit Holm: Modtager genvalg)
 8. Eventuelt

* Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsændringer grundet ændringer i Siemens organisationen på verdensplan. Forslag til nye vedtægter ses af dette pdf dokument.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen