Kære vinklubmedlemmer

Reservér tirsdag d. 30.oktober, hvor vi holder årets generalforsamling med efterfølgende vinsmagning.

Generalforsamlingen finder sted kl. 17.00 i ”Werner” (kantinen) Borupvang 9 og vi forventer at starte smagningen omkring kl. 18.00.

Bemærk, at vinsmagningen også vil være åben for ikke-medlemmer.

Indbydelse til vinsmagningen udsendes separat.

Regnskab for 17/18 og budgetforslag for 18/19 udsendes senest en uge inden generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse

4. Indkomne forslag *
(Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)

5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år – herunder drøftelse af vinrejse

6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter

(På valg er:

Christian Engberg: Modtager genvalg

Stig Bisgaard: Modtager genvalg)

8. Eventuelt

* Bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsænding til klubbens formålsparagraf således, at der åbnes mulighed for flere typer smagninger:

Nuværende formulering:

§ 2 Foreningens formål:
At skabe interesse for viden om druen og den videre forarbejdning til vin blandt de ansatte i Siemens og deres ledsagere gennem foredrag, vinsmagning m.m.

Forslag til ny formulering:

§ 2 Foreningens formål:
At skabe interesse blandt klubbens medlemmer for viden om druen og dens videre forarbejdning til vine, samt fra tid til anden at lave arrangementer om aktuelle spirituosa, gennem foredrag, smagning m.m.