Kære Vinklubmedlemmer

Husk, at sidste frist for tilmelding til ungarsk vinsmagning er onsdag i denne uge (onsdag d. 18/10)

Der er indkommet et forslag, som vil blive drøftet på generalforsamlingen:

”Jeg har et forslag, som jeg gerne vil bringe frem på generalforsamlingen.

Jeg så meget gerne, at man udsendte opkrævning for et års medlemskab efter generalforsamlingen til pensionisterne. Vi har altid gjort det i kunstforeningen og det fungerer super fint.

Alle foreninger jeg er medlem af har den forretningsgang.”

Med venlig hilsen

Bestyrelsen