Kære
vinklubmedlem

Reservér onsdag
d. 25.oktober, hvor vi holder årets generalforsamling med efterfølgende
vinsmagning.

Generalforsamlingen
finder sted kl. 17.00 i ”Werner” (kantinen) Borupvang 9 og vi forventer at
starte smagningen omkring kl. 18.00.

Dagsorden:

1. Valg af
dirigent og referent

2. Bestyrelsens
beretning

3. Fremlæggelse
af regnskab for det foregående år, til godkendelse

4. Indkomne
forslag

(Forslag, som
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før)

5. Fremlæggelse
af planer for indeværende og evt. kommende år

6. Fremlæggelse
af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af
bestyrelse

(På valg er:

Palle Stage: Modtager genvalg

Birgit Holm: Modtager genvalg

Susanne Romny Jørgensen: Modtager genvalg

Lars Eggertsen: Modtager genvalg

Stig Bisgaard: Modtager genvalg)

Samt valg af suppleanter

8. Eventuelt

Bemærk

Information om
vinsmagning og tilmelding udsendes snarest.

Regnskab for
16/17 og budgetforslag for 17/18 udsendes senest en uge inden
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen