Indkaldelse til generalforsamling

(Indkaldelse inklusive bilag sendes også som mail til medlemmerne)

Generalforsamlingen finder sted:

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse

4. Indkomne forslag

(Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)

5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år

6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

(På valg er:

Formand: Kristian Lodberg Petersen: Modtager genvalg)

8. Eventuelt.

Ad. Punkt 4

Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægter, se dokument ”Forslag til Vinklubbens vedtægter 2016.doc”

Ad. Punkt 6

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad. Punkt 7

Da der pt. er 6 personer i bestyrelsen, og der ifølge vedtægterne skal være minimum 5 og maksimalt 7 personer i bestyrelsen, modtager bestyrelsen meget gerne forslag om kandidater til bestyrelsen.

Efter
generalforsamlingen tirsdag den 25. oktober
2016 kl. 17.00 afholder vi traditionen tro vinsmagning i kantinen i Ballerup.

Vinsmagningen er denne aften arrangeret af Jesper Clausen fra Rudersdal Vin.

Temaet for smagningen er Italien fra syd til nord med fokus på små familieejede vingårde med historie og tradition.

Jesper fortæller:

Vi har et indgående kendskab til vingårdene, har set hvordan de arbejder, har smagt vinene flere gange sammen og kender derfor vinen fra den blev plantet til vinene står i vores showroom. Det er passionen som driver værket hos os og giver os muligheden for at fortælle den unikke historie om vinen videre til jer.

Smagningen afsluttes med en helt unik og lækker grappa, som er destilleret 6 gange og fadlagret 3-5 år.

Der serveres en let italiensk inspireret anretning, og det vil være muligt at købe aftenens vine til en fordelagtig pris.

Vi forventer at starte smagningen omkring kl. 18.00. Prisen er kr. 100,- pr. deltagende medlem.

Vi glæder os til at se mange af vore medlemmer, og håber på en hyggelig aften.

Sidste frist for tilmelding til denne aften er tirsdag den 18. oktober 2016.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen