Generalforsamlingen finder sted:

Tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 17.00 i Werner (kantinen) – Borupvang 9, Ballerup.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse

4. Indkomne forslag *

5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år

6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse. På valg er:

Formand:
Kristian Lodberg: Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer:
Rainer Feddersen: Modtager ikke genvalg

8. Eventuelt.

*Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

Indkaldelsen til generalforsamling ses i dette dokument

Klubbens regnskab for 13/14 ses i dette dokument

Efter generalforsamlingen afholdes vinsmagning, som vi forventer at starte omkring klokken 18.00.

Vinsmagningen har serbiske kvalitetsvine som
tema og er arrangeret af vinograd.dk.

Dragana og Jan Nilsson vil præsentere os for to hvide vine og seks røde vine.

Du kan læse mere om vinograd og serbiens vinhistorie på dette link.

Der serveres en let serbisk inspireret anretning til smagningen og det vil som sædvanligt være muligt at købe aftenens vine til en fordelagtig pris.

Prisen er kr. 75,- pr. deltagende medlem.

Vi glæder os til at se mange af vore medlemmer, og håber på en hyggelig aften.

Sidste frist for tilmeldingen til denne aften er tirsdag den 21. oktober 2014.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen