Generalforsamlingen finder sted:

Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 i Werner (kantinen) – Borupvang 9, Ballerup
Bemærk, at dette er i vores nye domicil

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år
6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og revisor
8. Eventuelt

Indkaldelsen til generalforsamling ses i dette dokument

Klubbens regnskab for 12/13 ses i dette dokument

Du kan få et smugkik på formandens beretning i dette dokument

Efter generalforsamlingen afholdes vinsmagning, som vi forventer at starte omkring klokken 18.00.

Vinsmagningen er denne aften arrangeret af Karlin Nielsen fra Holte Vinlager.

Holte Vinlager holder primo november vinfestival forskellige steder i landet. Én af de producenter, der deltager på vinfestival, har sagt ja til at komme og præsentere sine vine for os. I vil derfor få lejlighed til at høre en producent fortælle om sit land og vinfremstilling – præsentationen vil være på engelsk.

Vi synes, at I skal overraskes lidt, så vi vil pt. ikke røbe mere end, at vi kommer til at smage mindst 10 vine.

Der serveres en let anretning og det vil være muligt at købe aftenens vine til en fordelagtig pris.

Vi forventer at starte smagningen ca. kl. 18.00. Prisen er kr. 75,- pr. deltagende medlem. Beløbet bedes indsat via netbank. HUSK, at tilmeldingen er bindende.

Vi glæder os til at se mange af vore medlemmer, og håber på en hyggelig aften.
Sidste frist for tilmeldingen til denne aften er tirsdag den 29. oktober 2013.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen